Det har inte varit så varmt den här våren. Blåsippor och vitsippor blommade länge liksom gullvivorna. När vi kom hem efter vår resa i slutet av maj blommade prydnadsapeln för fullt och gråpäronet för första gången.

Massor av gullvivor vid ett gammalt ödetorp

Massor av gullvivor vid ett gammalt ödetorp

Orchidé - men vilken?

Orchidé – men vilken?

Prydnadsapeln

Prydnadsapeln

Gråpäron

Gråpäron