RASBESKRIVNING  som är hämtad från Svenska Bassetklubbens hemsida

Den nedan från Fauveklubbens hemsida.

Fauven som den kallas är en duktig eftersöks och drivande hund. Den är liten, energisk och kompakt för att kunna arbeta i svår terräng. Det är den kortaste av alla bassets och rasen har vad vi brukar kalla ett houndtemperament d.v.s. den fungerar ofta mycket bra med andra hundar och utmärkt med sin egen ras. I Frankrike används den som en packhound, d.v.s. man jagar med pack om 4-6 hundar.

Fauven är lättlärd och kan nog räknas till en av de lydigare bland de drivande hundraserna. Anledningen till detta är att de flesta drivande jakthundar hölls i stora så kallade pack och blev på det viset mer beroende av andra hundar och sitt pack än att hålla kontakt med sin förare. I Bretagne jagade bönderna bara med ett litet antal hundar (Fauvar), som under drev skulle låta sig inkallas av jägaren, bara de hundar som hade ett bra samarbete, som lyssnade och kom på inkallning användes till fortsatt avel.

Fauven kan upplevas något mjuk i sin sociala miljö men EJ i skogen och vid jakt. Den är pigg, livlig, smidig och mycket social med människor, barn och andra djur. Sover gärna i sängen om den tillåts det. Enstaka individer (ofta ensamhundar) kan ha lite dålig aptit men det brukar bli bättre när hunden är vuxen.

Det är en förhållandevis mycket frisk och sund ras. Frambenen är lätt krokiga eller nästan raka och den är snabb i förhållande till sin storlek (32-38 cm, +2cm). Pälsen ska vara mycket hård och torr och tämligen kort. Färgen varierar mellan ljust vete och tegelrött

Med sitt vänliga och glada temperament är Fauven en utmärkt sällskaps- och familjehund som under icke jaktsäsong gärna håller på med viltspår, vilket de många viltspårschapionaten inom rasen vittnar om. Det är dock inte att rekommendera att man köper en Fauve för att endast ha som sällskapshund då den generellt sett är mycket jaktintresserad och arbetsglad och därmed behöver få utlopp för sitt jaktintresse. Om man inte tänker jaga med sin hund rekommenderas starkt att låta hunden få jobba med viltspår.

Fauven kan också trivas som utställningshund under icke jaktsäsong. I Danmark och även här i Sverige används några individer också till agility och lydnad. Trots att Fauven är lättlärd och lydig så får man inte glömma att det inte är en Border Collie. Den älskar att nosa och kan lätt bli vilseledd av en spännande doft.

Läs mera här om RAS 2012